Aleksandar
Todorović
Aleksandar Todorović
0

SLAVIMO SLAVENSKOG!
123 GODINE OD ROĐENJA
JOSIPA ŠTOLCERA SLAVENSKOG

OSTAVINSKA GALERIJA
Kraljevića Marka 8, Beograd

 
SUBOTA
11. MAJ 2019.
Otvaranje 18č
Izložba i koncerat
 
 
 KONCERAT
Izvedba 19č
Dualno Obrazovanje
Umetnički kolektiv
„Petar Drapšin“
 
 
NEDELJA
12. MAJ 2019.
13č–17č
Izložba i mali branč
Uz opuštenu atmoseferu čeka Vas mali nedeljni branč. 
 
 
NAGRADNA IGRA
14č
Nagrade su ručno sito-štampani A1 posteri posvećeni Slavenskovim najvećim delima. 
 

PRE TAČNO 123 GODINE, 11. MAJA, U MALOJ MEĐIMURSKOJ VAROŠICI ČAKOVCU ROĐEN JE JEDAN OD NAJSJAJNIJIH JUGO­SLOVEN­SKIH KOMPO­ZI­TORA 20. VEKA: JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI.

Posle studija u Budimpešti na renomiranoj Zenakademiji i diplomiranja na praškom kon­zer­va­to­rijumu, seli se u burni Beograd 20ih godina gde pri­hvata posao redov­nog profesora na Muzičkoj školi „Mokranjac“. Tada glavni grad novo-nastale države, šarolik, bučan, punim boja bal­kan­skog folklora i živo­pisnim ostacima istoka, Beograd izaziva u Slavenskom neo­gra­ni­čenu strast i žeđ za stvaranjem.

U Beogradu nastaju njegova najpo­znatija dela, kompo­nuje muziku za tonski film tada jakih čeho­slovačkih pro­duk­cijskih kuća, uspos­tavlja kontakt sa reno­mi­ranom nemačkom izda­vačkom kućom Šot (Schott & Söhne) i istra­žuje jedan od prvih uopšte elektronsku muziku. 

Godina 1924., kada se izvodi njegov gudački kvartet na poznatom festivalu moderne muzike u Donau­ešingenu, se smtra svetsko otkriće Slavenskog. Slede izvedbe od Berlina, Buenos Ajresa i Tokija preko Atine, Pešte i Beča do Venecije i Njujorka.

Pored muzike posvećuje svoje vreme nauci, pogotovu astro­nomiji, jer vidi i traži vezu između kosmič­kih strujanja i muzičkih rezonanci. Stvara teoriju tako­zvane astro-akustike. 

Iako je bio otvoren za nova razmiš­ljanja u muzici i rado inte­grirao u svoje kompo­zicije, njegov izvor inspi­racije ostaje melodija Balkana. Dakle, njegov jedin­stveni pristup formira genijalnu simbiozu novog i starog.

Danas možemo s pravom tvrditi da je Slavenski jedan od glavnih prota­gonista Avangarde i nepro­cenjiv um južnih slovena.

Izložba inspirisana je prestižnim i sofisticiranim salonima dvadesetih godina, koji su se uglavnom koristili za proslave, kreativnu razmenu među umetnicima i filozofiranje. Slavenski je takođe u svom domu, u Svetosavskoj 33, imao salon, koji je bio uređen u balkanskom stilu. Danas se većina eksponata iz salona nalaze u Slavenskovom legatu na Trgu Nikole Pašića.

Dakle, nema bolje prilike da se ideja o salonima oživi proslavom ovog 123. rođendana.

Izložbu prati kompozicija „Dualno Obrazovanje“ umetničkog kolektiva „Petar Drapšin“ iz Novog Sada. Pored afirmacije izostanka eksplicitnih izvođačkih zahteva, kompozicija ima za cilj i specifičnu edukaciju muzičara koji u njenom izvođenju učestvuju. Naime, delo nema utvrđen broj izvođača i može se prilagoditi bilo kom sastavu.

Partitura je podeljena u tri dela čiju sukcesiju odlikuje gradacija: od „strogih“ instukcija u prvom delu, do „oslobađanja“ od njih u trećem. Didaktički kvalitet kompozicije se ogleda u problematizaciji stereotipa kolektivnih „slobodnih“ improvizacionih praksi, provociranjem spontanih, kreativnih odgovora na naizgled nedvosmislene instrukcije te akcentovanjem odnosa između izvođača (kao pojedinca) i njegovog udela u odgovornosti za konačni kolektivni zvučni rezultat.

Svaki izvođač, za vreme trajanja kompozicije, menja uloge unutar sastava po zadatim instrukcijama; vođenje, praćenje, (ne)učestvovanje, (ne)slušanje pa i samo nepoštovanje instrukcija u određenim delovima kompozicije vodi izvođača i ceo orkestar kroz niz muzičkih situacija koje su esencijalne za sve vidove improvizovane muzike, ali i (improvizovane) svakodnevnice. Ovako osmišljena kompozicija je primerena za sve stupnjeve formalnog muzičkog obrazovanja, i za sve tehničke nivoe vladanja instrumentom.

Stvarnjem ovakvog okruženja dobija se polje za samoupravno umetničko stvaralaštvo koje mimoilazi ustaljene kulturalne i akademske mehanizme selekcije, vrednovanja i „dozvole“ za umetničko izražavanje.

ALEKSANDAR TODOROVIĆ je multimedijalni umetnik i grafički dizajner. Posle studija na Herit Ritfeld (Gerrit Rietveld) Akademiji u Amsterdamu, živi i radi u raznim evropskim zemljama i gradovima. 2015. se vraća u Bijeljinu gde se intezivno posvećuje izgradnji roditeljske kuće. Strast mu pripada štampanju i tipografiji koje uvek koristi za iskazivanje hrabrih stavova i mišljenja. Uživa u korišćenju različitih medija i tehnika štampanja.

STEFAN JOVANOVIĆ je vizuelni umetnik iz Sombora. Završio je osnovne studije novih medija i master studije grafike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bavi se fotografijom, kolažima i grafikom. Do sada je izlagao na pet samostalnih i preko dvadeset grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.

Umetnički kolektiv PETAR DRAPŠIN (U.K.P.D) nastaje 2016. u prostoru tzv. “Kineske Četvrti”, tačnije u nekadašnjem postrojenju fabrike “Petar Drapšin”.

Ceo događaj se odvija u okviru PALMAS Boutique. Proslava će trajati tokom celog vikenda.